Dyskretyzacje dokładne i ich zastosowania w metodach numerycznych

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-12-03 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Jan L. Cieśliński z Katedry Fizyki Matematycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt:

„Dyskretyzacje dokładne i ich zastosowania w metodach numerycznych”

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

 

Każde liniowe równanie różniczkowe zwyczajne o stałych współczynnikach ma dyskretyzację dokładną, czyli równanie różnicowe, którego rozwiązania pokrywają się z rozwiązaniami tego równania różniczkowego (przy tych samych warunkach początkowych). Fakt ten można wykorzystać w całkowaniu numerycznym. Omówione zostaną przede wszystkim równania zwyczajne nieliniowe oraz koncepcja schematów numerycznych lokalnie dokładnych (czyli takich, które w przybliżeniu małych drgań stają się dyskretyzacjami dokładnymi). Opisane także zostanie zastosowanie dyskretyzacji dokładnych w numerycznym całkowaniu równań różniczkowych cząstkowych typu nieliniowego równania Schrodingera. W związku z niedawnym pobytem w Isaac Newton Institute w Cambridge, krótko wspomnę też o niektórych nowych trendach w geometrycznym całkowaniu numerycznym.