Czy nic może mieć masę i co z tego wynika? – część II

Seminarium wydziałowe

Dnia 2020-01-28 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Jerzy A. Przeszowski z Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt:

„Czy nic może mieć masę i co z tego wynika? – część II”

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

 

Stan próżni w kwantowaniu frontowym nie zależy od masy cząstki i od oddziaływania. To powoduje brak możliwości przeprowadzenia rachunku wariacyjnego i badania zjawiska spontanicznego łamania symetrii. W zamian dostaje się szansę opisu układów niedostępnych dla procedury tradycyjnego kwantowania równoczasowego, takich jak pole skalarne spełniające kwadratowe równanie Kleina-Gordona. Pojawia się nieoczekiwanie ścisły związek pomiędzy symetrią Lorentza i postacią próżniowej wartości oczekiwanej dla iloczynu pól na powierzchni frontu.