Białka inherentnie nieuporządkowane

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2020-02-18 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Marek Cieplak z Instytutu Fizyki PAN wygłosi wykład pt:

Białka inherentnie nieuporządkowane

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

    

Białka inherentnie nieuporządkowane
Marek Cieplak
Instytut of  Fizyki PAN, Warszawa


Przez dekady sądzono, że białka mogą wykonywać swoje zadania, na przykład wiązać określone cząsteczki, tylko po zwinięciu się w konkretny kształt natywny. Konformacja natywna jest  zazwyczaj globularna. W ostatnich latach okazało się, że około 30% ludzkich białek jest albo całkowicie, albo częściowo strukturalnie nieuporządkowanych. Wiele z tych białek wiąże się z występowaniem chorób neurozwyrodnieniowych. Jednak stanowią one również  składnik bezbłonowych organelli – kropelek cieczy białkowych – potrzebnych do funkcjonowania komórki. W wykładzie przedstawię jakościowe różnice występujące w ewolucji dynamicznej białek ustrukturyzowanych i inherentnie nieuporządkowanych.  Różnice te można przedstawić na diagramach sieci połączeń pomiędzy basenami przyciągania. Białka nieuporzadkowane mogą tworzyć przejściowe struktury zawęźlone, co wykażę dla alfa-synukleiny i dostatecznie długich łańcuchów poliglutaminowych. Pojawienie się węzłów w konformacjach poliglutaminy może utrudniać dedgradację tych łańcuchów w proteasomie i stąd powodować ich akumulację. Ten mechanizm może wyjaśniać występowanie choroby Huntingtona. Przedstawię konstrukcję modelu gruboziarnistego pozwalającego badać układy wielu białek nieuporządkowanych na dużo dłuższych skalach czasowych niż na tych dostępnych w pełnoatomowej dynamice molekularnej. Ten uproszczony model pozwala porównywać właściwości kropelek różnych białek.