Zdaj IELTS w Białymstoku

Zdaj IELTS w Białymstoku

Myślisz o pracy, studiach lub życiu za granicą? Test IELTS potwierdza znajomość języka angielskiego niezbędną do studiowania na uczelniach wyższych na całym świecie, życia i pracy w krajach anglojęzycznych.

IELTS to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający znajomość języka angielskiego.

Teraz masz możliwość zdania egzaminu IELTS w SPNJO, Uniwersytet w Białymstoku.
Najbliższa sesja w Białymstoku: 20.06.2020

SPNJO organizuje również kurs przygotowujący do testu (20.03-12.06.2020)
w konkurencyjnej cenie.

Więcej informacji: https://uwb.edu.pl/ielts


Take the IELTS test in Białystok

Do you think about working, studying or living abroad?
IELTS is the world’s most popular English language test that confirms the knowledge of English necessary to study at undergraduate or postgraduate levels or live and work in English-speaking countries.

Now you can take the IELTS test at SPNJO, University of Bialystok.
Upcoming test session in Białystok: 20 June 2020

SPNJO also organizes a preparatory course for a test (20.03-12.06.2020) at a competitive price.

More information: https://uwb.edu.pl/ielts