Grids Generator – krótkie wprowadzenie do programu

Seminarium wydziałowe

Dnia 2020-03-10 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Andrzej Pisarski Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Grids Generator – krótkie wprowadzenie do programu

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

 
Jednym z etapów wykrywania sygnałów monochromatycznych fal grawitacyjnych w metodzie tzw. filtru dopasowanego jest zastosowanie efektywnych pokryć sieciowych. Na seminarium zostanie omówione dlaczego we wspomnianej metodzie istnieje potrzeba korzystania z efektywnych pokryć sieciowych oraz zostanie pokazany na kilku przekładach sposób ich generowania z wykorzystaniem programu „Grids Generator”. Na wykładzie zostanie również przedstawione, jak w stosunkowo prosty sposób wygenerować wektory n-wymiarowej sieci zapewniające efektywne pokrycie przestrzeni bez dziur (hiper)sferami o jednostkowym promieniu. Tego typu sieć po odpowiednich transformacjach została zaimplementowana w programie „Grids Generator”.