Komunikat Rektora UwB w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ustalam następujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku:

  1. Jednostki administracji centralnej nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik jednostki administracji centralnej może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy e-mail do poszczególnych jednostek administracji centralnej i pracowników są dostępne na stronie internetowej uwb.edu.pl w zakładce struktura lub poprzez wyszukiwarkę kontakt.
  3. Pracowników administracji centralnej obowiązuje praca zdalna.
  4. W przypadku, kiedy niezbędna jest obecność na miejscu, kierownik jednostki organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej.
  5. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni, w tym sprawozdawczość i zobowiązania finansowe, takie jak np. wynagrodzenia, stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
  6. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) na adres e-mail działu/sekcji lub pracownika właściwego działu/sekcji. Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były czytelne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z bieżącymi zasadami.
  7. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez kancelarię ogólną.
  8. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
  9. Dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów i dyrektor filii oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych UwB zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z powyższymi zasadami.
  10. Zobowiązuję wszystkich pracowników do śledzenia dalszych komunikatów dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku na stronie głównej uwb.edu.pl.