Europejski projekt w ramach programu Horyzont 2020

Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w Katedrze Fizyki Magnetyków, będzie realizowany nowy projekt w ramach Europejskiego Programu Badań i Innowacji Horizon 2020 – Innovative Training Networks (ITN). Łączna wartość projektu wynosi prawie 4 mln euro. Jest to wspólna inicjatywa europejskiego konsorcjum, którego prace będzie koordynować Uniwersytet w Nijmegen (Holandia). Kierownikiem zadań UwB w projekcie będzie dr hab. Andrzej Stupakiewicz.

Głównym celem projektu pod nazwą „Cold Opto-Magnetism for Random Access Devices” jest rozwój ultraszybkiej spin-orbitroniki, która jest nową dziedziną fizyki związaną z ultraszybkim magnetyzmem i elektroniką.

Integracja różnych obszarów badawczych pozwoli na rozwój technologii urządzeń do zapisu opto-magnetycznego o dostępie swobodnym do dowolnej komórki pamięci, podobnie jak w pamięciach typu RAM. W tym celu planowane jest połączenie wyjątkowych rozwiązań opracowanych ostatnio przez zespoły z Białegostoku i Nijmegen w zakresie ultraszybkiego zapisu przy wykorzystaniu magnetycznych warstw dielektrycznych oraz nanostruktur metalicznych – wyjaśnia dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB. – Do realizacji tego ambitnego celu w ramach czteroletniego projektu zostało utworzone europejskie konsorcjum składające się z wiodących w dziedzinie magnetyzmu jednostek badawczych z Holandii, Anglii, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Należy do niego także zespół z Białegostoku.

Niezwykle prestiżowe projekty Innovative Training Networks w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions wspierają prace badawcze i badawczo-rozwojowe, jak również umożliwią organizację konferencji oraz warsztatów. Nowy projekt ITN pozwoli także na zatrudnienie na UwB młodych, początkujących badaczy. Umożliwi ponadto sfinansowanie udziału zatrudnionych pracowników naukowych w programie szkoleniowym w jednostkach partnerskich oraz firmach z branży IT, a także w szkoleniach dotyczących komercjalizacji wyników badań.

Do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w nowym projekcie fizycy z UwB będą wykorzystywali unikatowy potencjał aparaturowy Laboratorium Spektroskopii Femtosekundowej utworzonego niedawno na Wydziale Fizyki. Laboratorium to powstało dzięki dotacji celowej na inwestycje z zakresu dużej infrastruktury badawczej pn.: „System do badań ultraszybkiej opto-spintroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego”, która została przyznana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Realizacja europejskiego projektu rozpocznie się 1 czerwca 2020 r.