Podziękowania dla Wydziału Fizyki – COVID-19

Podziękowania dla Wydziału Fizyki – COVID-19

Dziekan Wydziału otrzymał podziękowania dla pracowników Wydziału Fizyki za wkład w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Przyczynił się do tego dr Cezary Walczyk, który wykonał adaptery do masek pełnotwarzowych w technice druku 3D. Wystarczyło wykorzystać gotowe projekty z ogólnodostępnego serwisu thingsverse (linki poniżej) aby pomóc strażakom i ratownikom w zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego. Trzeba mieć sprzęt, projekt, czas na zarządzanie produkcją –  ale przede wszystkim dobre chęci.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Szanowny Panie Dziekanie,
Chciałbym złożyć na Pana ręce podziękowania dla pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za udział w pracach mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Wykonane przez dr Cezarego Walczyka, techniką druku 3D, adaptery do masek hermetycznych pozwoliły zoptymalizować wykorzystanie środków ochrony osobistej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

Z wyrazami szacunku,
Z-ca dyrektora ds. medycznych dr n. med. Mirosław Rybałtowski

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Szanowny Panie Profesorze,

W imieniu strażaków – ratowników Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej woj. podlaskiego składam na Pana ręce podziękowania dla pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za udział w pracach mających na celu zabezpieczenie naszych ratowników przed zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Dzięki staraniom i zaangażowaniu w pomoc naszej formacji Pan dr Cezary Walczyk przyczynił się bezpośrednio do zapewnienia reżimu bezpieczeństwa naszych ratowników poprzez wykonanie metodą druku 3D adapterów do masek pełnotwarzowych. Praca Pana doktora przyczyniła się wprost do podniesienia poziomu ochrony osobistej strażaków.

Z poważaniem,
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jarosław Wendt

Wydrukowane elementy

Projekt adapterów 

Poniżej podajemy linki wykorzystanych projektów aby inne instytucje, lub też osoby posiadające drukarki 3D mogły przyłączyć się do pomocy ratownikom. Pierwszy projekt zużywa 43 g materiału (100% wypełnienie) i trwa około 6h, drugi natomiast 36 g i 5h pracy drukarki. Projekty do wykorzystania niekomercyjnego.

Zachęcamy do przyłączenia się do pomagania! Jeśli jesteś osobą prywatną i obawiasz się, że nie ma sensu drukowania jednej czy dwóch sztuk (co w domowych warunkach i tak jest dużo) – to się mylisz! Wydrukuj, przynieś do nas na portiernię Wydziału Fizyki (z podaniem swoich danych – jeśli chcesz), a my przekażemy zainteresowanym placówkom. W ten sposób i Ty przyczynisz się do akcji.