Metoda charakterystyk polowych dla autonomicznych układów równań różniczkowych rzędu drugiego

Seminarium wydziałowe

Dnia 2020-06-02 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym mgr Dzianis Zhalukevich doktorant III roku z Katedry Metod Matematycznych Fizyk Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Metoda charakterystyk polowych dla autonomicznych układów równań różniczkowych rzędu drugiego

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

 

Metoda charakterystyk polowych dla autonomicznych układów równań różniczkowych rzędu drugiego. Mgr Dzianis Zhalukevich, Katedra Metod Matematycznych Fizyk WF, UwB

Metoda charakterystyk polowych pozwala nam badać układy autonomiczne równań różniczkowych drugiego rzędu (zadane przez stacjonarne pola wektorowe) przy użyciu metod geometrycznych i analitycznych, bez ich rozwiązywania. W podejściu tym zauważyć można analogie do elektrodynamiki Maxwella. Prezentowana teoria wykorzystuje idee także z innych dziedzin matematyki czy nauk przyrodniczych, w tym mechaniki klasycznej, geometrii różniczkowej, mechaniki płynów i jakościowej teorii równań różniczkowych. Uzyskane wyniki mogą być przydatne zwłaszcza w tych dwóch ostatnich dziedzinach.

Promotor:
Promotor prof. dr hab. Jan L. Cieśliński
Katedra Metod Matematycznych Fizyki