Wkrótce nabór wniosków do MINIATURY 4

Już od 1 czerwca rusza system elektronicznego składania wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4, czyli działań naukowych w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
 
W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.
 
Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.