Wyznaczanie masy czarnej dziury w kwazarach o słabych liniach emisyjnych

Seminarium wydziałowe

Dnia 2020-06-23 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym mgr Marin Marculewicz doktorant IV roku z Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Wyznaczanie masy czarnej dziury w kwazarach o słabych liniach emisyjnych

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

 

Metoda charakterystyk polowych dla autonomicznych układów równań różniczkowych rzędu drugiego. Mgr Marcin Marculewicz, Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej WF, UwB

Kwazary WLQ (weak emission-line quasars) są rzadko spotykanymi obiektami o słabych liniach emisyjnych. Istnieje kilka wyjaśnień ich natury, niemniej jednak brakuje 100% pewności, która z hipotez jest słuszna. Znajomość wartości masy czarnej dziury jest niezbędna do zrozumienia fenomenu tych obiektów. Główną metodą do jej wyznaczania jest metoda skalowania. Oparta jest ona na pomiarze szerokości połówkowych linii emisyjnych. Niestety w kwazarach WLQ są one słabo rozbudowane, co zaburza pomiary mas czarnych dziur. W celu uniknięcia tego problemu użyliśmy innej metody. Na seminarium zostaną przedstawione główne założenia oraz wyniki dla kwazarów WLQ.

Promotor:
promotor dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB
Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej