Nowy profesor na Wydziale Fizyki

Miło nam poinformować, że wieloletniemu pracownikowi naszego wydziału dr. hab. Markowi Kisielewskiemu, prof. UwB, 21 lipca 2020 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł Profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Profesor Kisielewski od początku swojej kariery naukowej, która nierozerwalnie była związana z Uniwersytetem w Białymstoku, zajmował się fizyką magnetyków a w szczególności strukturą magnetyczną w cienkich i ultracienkich warstwach magnetycznych. W ostatnich latach technologia wytwarzania warstw znacząco się rozwinęła i wytwarza się obecnie materiały stukturyzowane w skali nanometrów. Profesor Marek Kisielewski prowadzi badania takich materiałów zarówno doświadczalne, z wykorzystaniem metod magnetooptycznych oraz mikroskopii sił magnetycznych, jak i teoretyczne, polegające na mikromagnetycznych symulacjach numerycznych ich właściwości statycznych i dynamicznych.

Profesor Kisielewski jest cenionym dydaktykiem oraz niestrudzonym popularyzatorem fizyki. W okresie w okresie 2008 – 2016 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Fizyki.