Nauczanie bezpośrednie w roku akademickim 2020/2021

Dziekan Wydziału Fizyki informuje, że laboratoria, ćwiczenia, a także wykłady w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy) odbywać się będą w tradycyjnej formie (w systemie kontaktu bezpośredniego), z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oznacza to, że studenci pierwszego roku będą mogli poznać zwyczaje panujące na uczelni, kadrę dydaktyczną i swoich profesorów, a także osobiście poznać swoje koleżanki i kolegów. Studenci starszych roczników będą mogli kontynuować nauczanie również w tradycyjnej formie. Do zobaczenia w Kampusie UwB!

Tekst decyzji: https://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=11320