Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

NA WYDZIALE FIZYKI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

 

 Inauguracja odbędzie się 5 października 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00 w auli (sala nr 2011) Wydziału Fizyki w kampusie UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1L.

Program uroczystości

  • Hymn narodowy i powitanie gości
  • Prezentacja Wydziału przez Dziekana. Oferta dydaktyczna i osiągnięcia naukowe.
  • Wystąpienie Pani Prorektor prof. dr hab. Izabeli Święcickiej.
  • Immatrykulacja studentów pierwszego roku.
  • Otwarcie roku akademickiego. Gaude Mater Polonia.
  • Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Edward Piotrowski „Apologia decyzji najlepszych”
  • Gaudeamus. Zakończenie uroczystości

 

Dziekan Wydziału Fizyki

prof. dr hab. Jan Cieśliński