Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

05.10.2020 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 była to nietypowa impreza.

Uroczystość poprowadziły nowe władze dziekańskie (kadencja wystartowała 1-szego października 2020 r.) – prof. dr hab. Jan Cieśliński (dziekan Wydziału Fizyki), dr Cezary Walczyk (prodziekan ds. ogólnych) oraz dr Krystyna Perzyńska (prodziekan ds. studenckich). Mieliśmy przyjemność gościć Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Izabelę Święcicką, członków Rady Wydziału Fizyki, pracowników Dziekanatu oraz biblioteki oraz studentów pierwszego roku (tylko pierwszego roku, ze względu na konieczność zachowania odstępów związanych z pandemią koronawirusa).


(autor zdjęć: K. Gawryluk)

Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Jan Cieśliński w swoim wystąpieniu wymieniał sukcesy Wydziału oraz podziękował wszystkim pracownikom i studentom za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszego Wydziału. Ze względu na COVID-19 nie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów zasłużonym pracownikom. Dziekan przedstawił perspektywiczną wizję Wydziału, w tym powstanie nowego koła naukowego astronomii (zobaczymy, co z tego wyniknie).

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów, którzy pod wodzą Prorektora ds. Studenckich dr. Krystyny Perzyńskiej złożyli uroczyste ślubowanie.

Studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas obron prac dyplomowych zostali uhonorowani dyplomami – gratulujemy Pani Natalii Jaroś oraz Panu Grzegorzowi Ostapczukowi.

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Apologia decyzji najlepszych” wygłosił prof. dr hab. Edward Piotrowski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, aby wspólnie z nami rozpocząć nowy rok akademicki, natomiast naszym studentom życzymy wielu sukcesów!