Ad astra – krótki kurs języka łacińskiego dla studentów

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

proponuje studentom w roku akademickim 2020/21

bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

Ad astra,

czyli krótki kurs języka łacińskiego

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na ogólnouczelniane zdalne zajęcia z języka łacińskiego, na platformie Blackboard Collaborate, którzy chcieliby:

rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku,

czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

– przypomnieć język łaciński, bo

Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

Zajęcia w wymiarze 40 godzin rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Pierwsze spotkanie odbędzie się

12.11.2020r (czwartek) o godz. 18.00, on-line

(platforma Blackboard Collaborate)

Rejestracja w Usosweb od 20.10. do 13.11.2020 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską:alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.: spnjo@uwb.edu.pl