Komunikat Dziekana – zajęcia hybrydowe

Szanowni Państwo,

1. Zarządzenie Rektora nr 91, wprowadza,  tryb zdalny w przypadku takich zajęć jak wykłady czy seminaria (być może poza seminariami dyplomowymi, które mogą mieć charakter bardziej praktyczny).

2.Par. 2, ust. 3 zarządzenia Rektora wskazuje, że e-learning powinien być prowadzony z użyciem platformy Blackboard, MS Teams, dopuszczalne jest użycie wygodnego i sprawdzonego ZOOM-a.

3.”Dziekan wydziału wskazuje, które zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym są prowadzone są w formie kontaktu bezpośredniego”.

Wskazuję więc, że co do zasady wszystkie zajęcia laboratoryjne i konwersatoryjne ( tu: zależy od prowadzącego) powinny być prowadzone w formie kontaktu bezpośredniego.

Dziekan Wydziału Fizyki
prof. dr hab. Jan Cieśliński

PS1. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z prowadzącym zajęcia.

PS2. Osoby chore lub na kwarantannie proszę informować o swojej nieobecności bądź przełożeniu zajęć przez system USOS (szczególnie prowadzący zajęcia w formie kontaktu bezpośredniego).