Konsultacje

Konsultacje w roku akademickim 2021/2022 (sem. zimowy)

Lp. Imię i nazwisko prowadzącego  dzień od  do sala mail
1 dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB Czwartek 11:00 12:00 1051 a.andrejczuk@uwb.edu.pl
2 dr Marta Andruszkiewicz Piątek 13:45 14:30 217 (budynek Wydz.Prawa) andruszkiewicz@uwb.edu.pl
3 dr  Adam Bonda Środa 13:15 14:15 1041 (Instytut Informatyki) a.bonda@uwb.edu.pl
4 dr Elżbieta Bonda-Ostaszewska Poniedziałek 11:00 12:00 2014 (budynek Wydz. Biologii) elabonda@uwb.edu.pl
5 dr Marek Brancewicz Piątek 10:00 12:00 1057 m.brancewicz@uwb.edu.pl
6 mgr Andrzej Branicki Czwartek 12:45 13:45 2048 branicki@uwb.edu.pl
7 prof. dr hab. Mirosław Brewczyk Wtorek 18:00 19:00 2046 m.brewczyk@uwb.edu.pl
8 mgr Robert Chrenowicz Środa 08:15 09:15 1059 r.chrenowicz@uwb.edu.pl
9 prof. dr hab. Jan Cieśliński Wtorek 11:00 13:00 2037 j.cieslinski@uwb.edu.pl
10 dr Krzysztof Gawryluk Piątek 14:00 15:00 2045 k.gawryluk@uwb.edu.pl
11 dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB Poniedziałek 12:00 13:00 1020 gieniusz@uwb.edu.pl
12 dr Agnieszka  Górska Poniedziałek 13:00 13:45 1023 (Instytut Informatyki) a.gorska@uwb.edu.pl
13 dr hab. Zbigniew Hasiewicz Środa  14:00 15:30 2047 z.hasiewicz@gmail.com
14 dr Marta Hryniewicka Środa 13:30 14:30 3028 ( Wydz. Chemii) martah@uwb.edu.pl
15 prof. dr hab. Piotr Jaranowski Piątek 10:15 11:15 2039 p.jaranowski@uwb.edu.pl
16 dr hab. Tomasz Karpiuk, prof. UwB Poniedziałek 12:00 13:00 2044 t.karpiuk@uwb.edu.pl
17 dr Jan Kisielewski Środa 14:30 15:30 1018 jankis@uwb.edu.pl
18 prof. dr hab. Marek Kisielewski Wtorek 12:00 13:00 1024 kisiel@uwb.edu.pl
19 dr Marcin Makowski Piątek 11:45 12:45 3043 (budynek W. Matematyki) makowski.m@gmail.com
    po uprzednim mailowym umówieniu się
20 prof. dr hab. Andrzej Maziewski Piątek 11:00 12:00 1026 magnet@uwb.edu.pl
  dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB Wtorek 11:00 11:45 2041 m.nikolajuk@uwb.edu.pl
  Piątek 12:00 12:45 2041
21 dr Wojciech Olszewski Czwartek 12:00 13:30 1057 w.olszewski@uwb.edu.pl
22 dr Krystyna Perzyńska Wtorek 10:00 11:00 1065 k.perzynska@uwb.edu.pl
23 prof. dr hab. Edward  Piotrowski Piątek 12:15 13:15 3045 (budynek W. Matematyki) e.piotrowski@uwb.edu.pl
  ( po podaniu, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem, tematyki konsultacji na adres e.piotrowski@uwb.edu.pl ) 
24 dr Andrzej Pisarski Poniedziałek 11:00 12:00 2029 a.pisarski@uwb.edu.pl
25 dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB Poniedziałek 12:15 15:00 2031 j.przeszowski@uwb.edu.pl
  po uprzednim mailowym umówieniu się
26 dr hab. Katarzyna Rećko Poniedziałek 11:00 12:00 1062 k.recko@uwb.edu.pl
27 dr Rafał  Rejmaniak Poniedziałek 15:10 16:10 217 (budynek W.Prawa) r.rejmaniak@uwb.edu.pl
28 dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB Poniedziałek 09:00 10:00 1055 d.satula@uwb.edu.pl
29 prof. dr hab. Michał Spaliński Poniedziałek 14:00 15:30 2035 spalinski@gmail.com
30 dr Iosif Sveklo Wtorek 09:30 10:30 1045 jo@uwb.edu.pl
31 prof. dr hab. Krzysztof Szymański Środa 08:30 09:30 1053 k.szymanski@uwb.edu.pl
  Wstęp do fizyki
Czwartek 08:30 09:30 1053
Wstęp do fizyki materii skondensowanej
32 dr Ilona Kiszkiel-Taudul Środa 10:00 11:00 3033 (Wydz. Chemii) i.kiszkiel@uwb.edu.pl
33 dr hab. Luba Uba, prof. UwB Poniedziałek 16:00 18:00 1037 (budynek W. Matematyki) ubaluba@uwb.edu.pl
34 dr hab. Stanisław Uba, prof. UwB Środa 15:00 16:30 1039 (budynek W. Matematyki) uba@uwb.edu.pl
35 dr Cezary Walczyk Wtorek 13:00 14:00 2047 c.walczyk@uwb.edu.pl
36 dr Piotr Zaleski Środa 10:00 12:30 1063 p.zaleski@uwb.edu.pl
37 dr Jan Żochowski Wtorek 15:00 17:00 2048 j.zochowski@uwb.edu.pl