Profesor dr hab. Eugeniusz Żukowski – „50 lat współtworzenia uniwersyteckiej fizyki w Białymstoku”

Dnia 15.12.2020 o godz. 12:15 odbyło się uroczyste wydarzenie dedykowane odchodzącemu na zasłużoną emeryturę Profesorowi Eugeniuszowi Żukowskiemu. Spotkanie seminaryjne pt. „Profesor dr hab. Eugeniusz Żukowski – 50 lat współtworzenia uniwersyteckiej fizyki w Białymstoku” ze względu na aktualną sytuację z COVID-19 musiało się odbyć w formie hybrydowej. Tylko część zaproszonych gości uczestniczyła na żywo w auli Wydziału Fizyki, natomiast inni mogli śledzić wydarzenie w transmisji na żywo.

Wspominaliśmy wspólnie bogatą działalność dydaktyczną, organizacyjną oraz przede wszystkim naukową Pana Profesora na polu metod jądrowych w fizyce ciała stałego a zwłaszcza jego niekwestionowane osiągnięcia w spektroskopii komptonowskiej. Mieliśmy przyjemność gościć Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego, Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Izabelę Święcicką, Dziekanów Wydziału Fizyki Uniwersytetu (prof. L. Dobrzyński, prof. P. Jaranowski, prof. J. L. Cieśliński) w Białymstoku oraz Dziekanów zaprzyjaźnionych wydziałów (Dziekan Wydziału Biologii dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB, Prodziekan Wydziału Biologii ds. rozwoju dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB, Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Joanna Karpińska), a także najbliższych współpracowników. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w uroczystości on-line a wśród nich: współpracownicy, studenci, koledzy z czasów studenckich Pana Profesora oraz Rodzina.

 

Autor zdjęć i tekstu: dr Marek Brancewicz, Wydział Fizyki UwB