Oferta zatrudnienia na stanowisko post-doc – termin 25.03.2021

Oferta zatrudnienia na stanowisko post-doc – termin 25.03.2021

Oferty pracy NCN

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

Wymagania:

  1. Tytuł doktora z fizyki lub kierunku pokrewnego uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat
  2. Doświadczenie w zakresie ultraszybkiej optyki lub fotoniki lub magnetyzmu.
  3. Dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Stanowisko w ramach projektu badawczego NCN pt. „Sterowane laserowo femtosekundowe prądy spinowe dla nierównowagowej ultraszybkiej fotoniki”. Głównym celem jest opracowanie nowej metody opartej na indukowanym laserowo transporcie gorących elektronów spolaryzowanych spinowo. Czasowo-rozdzielcze badania eksperymentalne będą wspomagane poprzez modelowania w oparciu o metody numeryczne. Projekt jest realizowany w grupie prof. A. Stupakiewicza, w ramach tematyki ultraszybkiego magnetyzmu z wykorzystaniem bardzo wysokiej klasy nowoczesnych systemów laserów femtosekundowych do spektroskopii czasowo-rozdzielczej 

Typ konkursu: OPUS – ST (Narodowe Centrum Nauki)
Forma składania ofert: e-mail
Termin składania ofert: 25 marca 2021, 00:00

Wymagane dokumenty:

  1. CV wraz z listą publikacji.
  2. Kopia dyplomu doktorskiego.
  3. Podanie kontaktu do samodzielnego pracownika naukowego w celu udzielenia opinii.
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym prowadzenia konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późni. zm.).

Warunki zatrudnienia:

wysokość wynagrodzenia (brutto-brutto): 10 000 PLN/miesiąc
czas zatrudnienia: 2 lata
rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 maja 2021

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (tytuł wiadomości ‘post-doc – OPUS’), na adres Kierownika projektu dr Ilya Razdolskiy: i.razdolskiy@uwb.edu.pl

Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 marca 2021 roku.