Obrazowanie oddziaływań nadsubtelnych w spektrometrii mössbauerowskiej

Tytuł projektu: Obrazowanie oddziaływań nadsubtelnych w spektrometrii mössbauerowskiej
Autor i kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Szymański
Źródło dofinansowania: Narodowe Centrum Nauki
Typ konkursu: OPUS 16
Umowa: UMO-2018/31/B/ST3/00279
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy
Wartość projektu: 1 217 630,00 zł

Cele projektu:

  • rozwiązanie problemu wyznaczania pełnego zestawu oddziaływań nadsubtelnych oraz wprowadzenie nowej metody pomiarów monokryształów, nie obarczonej niejednoznacznością,
  • wprowadzenie do spektroskopii mössbauerowskiej nowej metody badań – obrazowania oddziaływań nadsubtelnych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego,
  • użycie nowych metod do zbadania własności multiferroika Ga-Fe-O i porównanie rezultatów z wynikami obliczeń teoretycznych.

Realizacja projektu:

Synteza monokryształów GaFeO3 oraz ich badania magnetyczne, rentgenowskie, mössbauerowskie i podatności cieplnej.

Powiązane pliki:

Ogólne przedstawienie projektu (prezentacja PowerPoint)

Zestawienie najważniejszych wyników (dokument Word)