Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów i pracowników UwB

Szanowni Państwo,

Przypominamy i serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Wsparcie jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (umowa nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Konsultacje odbywają się w Rektoracie przy ul. Świerkowej 20B w sali nr 14, zawsze w godzinach od 10 do 18. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panem Markiem Trocem poprzez e-mail: psycholog@uwb.edu.pl lub telefonicznie + 48 500 637 278.

Możliwa jest organizacja spotkania zdalnego za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype, Messanger, Teams).
Najbliższe terminy to 12, 26 kwietnia, 10, 24 maja, 14, 28 czerwca 2021r.

Z poważaniem,
Patrycja Goryń
pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami