I MIKN: „Oblicza współczesnej Europy. Aktywizacja obywatelska, społeczna i europejska” – 23-24 kwietnia 2021

KN IDE zaprasza do udziału w 1 MIĘDZYNARODOWEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ w najbliższy weekend: 23-24 KWIETNIA 2021 R.

Aby wziąć udział należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/k12MF5XpBQcgCyjz8 [1]

Podczas konferencji będą mieli Państwo wysłuchać ponad 50 prelegentów z całego świata. W pierwszy dzień konferencja zostanie otwarta wykładem dr hab. prof. UWr Kazimierz Dziubka „Europa
obywateli jako transdyscyplinarny projekt życia”, zaś drugiego dnia wystąpieniem Europosłanki Janiny Ochojskiej pt. „Misja europarlamentarzysty. Jak działalność pozarządowa może znaleźć
swoje odzwierciedlenie w pracy poselskiej?”.

Temat konferencji wyrasta z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących obecnie we współczesnej Europie. Głównym celem wydarzenia jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch bloków tematycznych: 1) Przyczyny i formy aktywizacji jednostek w działalność obywatelską i społeczną w różnych krajach Europy, 2) Grassroots lobbying oraz inne skutki ruchów i działań
społecznych.

Więcej informacji nt. konferencji: https://fb.me/e/2anzyhIeG [2]

Links:
——
[1] https://forms.gle/k12MF5XpBQcgCyjz8?fbclid=IwAR2WgfdlyzoM57Z3Ghs3ohZ15u7z5P4L3w9woLVswDGvdYyraI6U0LglijY
[2] https://fb.me/e/2anzyhIeG