Jak się tworzy gry? QED z wizytą dla Fizyki gier!

W dniu 5 czerwca 2020 r. mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela sektora prywatnego – firma QED, specjalizującej się w programowaniu szeroko pojętej sztucznej inteligencji. Prezentację poprowadził Rafał Kowalski, który skoncentrował się na tworzeniu gry komputerowej – w której oczywiście pojawia się sztuczna inteligencja w postaci przeciwników. Prelegent ma w swoim dorobku wiele ciekawych produkcji, tutaj jednak posłużył się przykładem gry Tactical Troops tworzonej przez QED Games.

Spotkanie ze względów epidemiologicznych odbyło się zdalnie – część naszych studentów uczestniczyła będąc w sali zajęciowej, część w domach. Mimo braku prelegenta fizycznie w sali to wysoko cenimy sobie prezentowany materiał – dowiedzieliśmy się czym jest Game Design Documment, jaką rolę odgrywa w tworzeniu projektu, jak się go tworzy i jak ułatwia organizację pracę grupy nad projektem. Była też mowa o późniejszym etapie – jak przygotować Pitch Deck. Wszystko to omawiane zostało z perspektywy praktyka, dodającego od siebie cenne uwagi (wliczając własne „potknięcia”, gdyż najwięcej uczymy się na błędach). To bardzo cenne informacje, których nasi studenci nie poznają w ramach regularnych zajęć na specjalności Fizyka gier komputerowych i robotów, gdzie koncentrujemy się technicznym aspekcie poznawania gier – programowaniu. Z tego powodu wykład przedstawiciela sektora komercyjnego był świetnym uzupełnieniem naszej oferty edukacyjnej.

Rafał Kowalski przyjął zaproszenie przygotowania i wygłoszenia referatu wystosowane przez dr. K. Gawryluka. Kontakt został nawiązany podczas Poznań Game Arena 2020.    

(c) K.G. 2020