e-wizyta uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku

W dniu 20 maja 2021 r. odbyła się spotkanie z uczniami drugiej klasy technikum Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku.  Prelegentem był dr Krzysztof Gawryluk – a z racji na obostrzenia związane z pandemią COVID19, wizyta odbyła się w formie zdalnej. 

Prezentacja przedstawiała proste tematy (ruch jednostajny, ruch przyspieszony, zderzenia sprężyste oraz ruch harmoniczny) w dość nietypowy sposób – łączyła te zagadnienia z informatyką, a dzięki wykorzystaniu grafiki w Processingu umożliwiła „zabawę” tymi pojęciami. Tematem przewodnim było wykorzystanie omawianych kwestii w grach komputerowych. Nagle okazało się, że te „szkolne” tematy znajdują swoje zastosowania w przemyśle rozrywkowym – grach wideo! Takie omówienie tematu miało na celu zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem fizyka. Dalej uczniowie poznali więcej zagadnień z fizyki, grubo wykraczających poza ramy szkoły średnie (np. przepływy wody, równania ruchu z więzami), które także zostają wykorzystywane w silnikach fizycznych gier. Te rzeczy mogą lekko przerażać uczniów, gdyż wykorzystują zaawansowany aparat matematyczny (całki i równania różniczkowe) – ale dlatego właśnie znajdują się one w programie studiów na Wydziale Fizyki (są to zagadnienia odpowiednie dla uczelni wyższej). W ten oto sposób przedstawiona została specjalność Fizyka gier komputerowych i robotów, oraz (po części) Wydział Fizyki UwB. 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowanego przy wsparciu Miasta Białystok. Inicjatorem spotkania była mgr Izabela Wojno, nauczycielka fizyki w ZSZ2.

(c) K.G. 2021