Zaproszenie na seminarium doktoranckie

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB serdecznie zaprasza w dniach 07-09.06.2021 r. o godzinie 9:00 na SEMINARIUM DOKTORANCKIE na platformie Blackboard.

Harmonogram wystąpień jest poniżej.

Wymagana jest rejestracja do 05.06.2021 r. pod adresem: szkoladoktorska.nsip@uwb.edu.pl

Podczas rejestracji prosimy o wskazanie dnia/dni, w których chcą Państwo uczestniczyć w seminarium.

 

Seminarium doktorantów I i II roku

Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

07-09 czerwca 2021

 

II rok

07 czerwca 2021

dyscyplina: nauki chemiczne

9.00 – 9.20                  mgr Izabela Kurowska  – Wykorzystanie polimeryzacji rodnikowej do tworzenia systemów kontrolowanego dostarczania leków

9.30 – 9.50                  mgr Łukasz Ołdak  – Zmiany ilości wybranych potencjalnych markerów raka mózgu w zależności od stadium zaawansowania choroby

dyscyplina: nauki fizyczne

10.00 – 10.20              mgr Arstiom Kazlou – Ultraszybka dynamika magnetyzacji w magneto-plazmonicznych strukturach Au/YIG

10.30 – 10.50              mgr Marta Orzechowska – Charakterystyka fizykochemiczna nanoferrytów galowych syntezowanych metodą Massarta

11.00 – 11.20              mgr inż. Tomasz Zalewski – Ultraszybki mechanizm fotomagnetycznego back-switchingu w warstwach granatów

dyscyplina: nauki biologiczne

11.30 – 11.20              mgr Ewa Grabowska – Porównanie oddziaływania wybranych selenosteroidów na rozwój kultury komórek HeLa

 

I rok 

08 czerwca 2021

dyscyplina: nauki biologiczne

9.00 – 9.20                  mgr Sandra Chmielewska – Analiza profili lipidowych szczepów Malassezia pachydermatis o różnej wrażliwości na wybrane polieny

9.30 – 9.50                  mgr Karolina Iwińska – Popielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach kosztów rozrodu

10.00 – 10.20              mgr Joanna Kozłowska – Relikty planktonowe – nowe ob serwacje z Europy Środkowej

10.30 – 10.50             mgr Damian Brzeziński – doktorant nie podał tytułu wystąpienia

 

09 czerwca 2021

dyscyplina: nauki chemiczne

9.00 – 9.20                  mgr Magda Dobosz – Otrzymywanie nanocząstek magnetycznych oraz ich charakterystyka

9.30 – 9.50                  mgr Dariusz Kiejza – Zastosowanie kwasu nadoctowego w połączeniu z jonami metali d-elektronowych do usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych

10.00 – 10.20              mgr Weronika Polińska – Procesy oparte na wykorzystaniu roślin pływających w usuwaniu benzotriazoli z wód i ścieków

10.30 – 10.50              mgr Dawid Szymczuk – Magnetyczne hybrydy polimerowo-nieorganiczne zawierające pochodne cholesterolu

11.00 – 11.20              mgr Marcin Zając – Opracowanie koncepcji i metodyki badań umożliwiających wyznaczenie wybranych parametrów elektrycznych błon biologicznych modyfikowanych nanopolimerami