KOPOLIMERY BLOKOWE Z UGRUPOWANIAMI LIPIDOWYMI – SYNTEZEA I ZASTOSOWANIE

Seminarium wydziałowe (online)

Dnia 2021.06.15 (wtorek)  o godzinie 13.15, odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM) Wydziału Fizyki na którym dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, prof. UwB (laureatka, za rok 2020, Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku) z Wydziału Chemii UwB wygłosi wykład pt.:

„KOPOLIMERY BLOKOWE Z UGRUPOWANIAMI LIPIDOWYMI – SYNTEZEA I ZASTOSOWANIE”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

 

Inspirując się naturą, naukowcy dołożyli wszelkich starań, aby zsyntetyzować reagujące na bodźce polimery do transportu związków aktywnych, takich jak  leki drobnocząsteczkowe, peptydy lub geny. Takie nanonośniki nie tylko poprawiają właściwości już istniejących leków pod względem rozpuszczalności,  biodostępności i wydłużonego czasu krążenia, ale także mogą być dostosowane do selektywnego uwalniania celu w pożądanym miejscu działania. Te  inteligentne systemy dostarczania leków (SDDS) są zaprojektowane tak, aby reagować na określone bodźce, np. pH, temperatura, potencjał redoks, enzymy,  światło lub pole magnetyczne.

Przestawiona zostanie synteza oraz charakterystyka chemiczna wybranych polimerowych nośników leków z ugrupowaniami lipidowymi. Omówione zostaną zalety i ograniczania zastosowania kontrolowanej polimeryzacji z odwracalną addycją-fragmentacją łańcucha (RAFT/MADIX) do syntezy takich układów. Zastosowano dwa różne podejścia do włączania lipidów (takich jak steroidowe: pochodne cholesterolu, kwasu litocholowego oraz glicerydowe pochodne wyższych kwasów tłuszczowych) do łańcucha polimerowego. Pierwszym z nich było przygotowanie nowych lipidowych monomerów winylowych oraz ich polimeryzacja i kopolimeryzacja. Druga droga była oparta na syntezie nowych czynników przenoszenia łańcucha (CTA) syntetyzowanych ze związków naturalnych i polimeryzacji monomerów winylowych (termowrażliwych i chelatujących) w ich obecności. Wszystkie polimery zostały dokładnie zbadane różnymi technikami:
FT-IR, UV-Vis, DLS, TGA, DSC, aby potwierdzić skład, wrażliwość termiczną i samoorganizację w wodzie. Wybrane nośniki zawierające ugrupowania lipidowe zostały przetestowane epod kontem ich interakcji z błonami komórkowymi komórek prawidłowych (fibroblasty, monocyty) oraz zmienionych chorobowo (komórek nowotworowych).
Badania nad syntezą, właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi polimerowych nośników leków oraz hybryd organiczno-nieorganicznych były współfinansowane z Narodowego Centrum Nauki oraz programów unijnych Polonium i Erasmus+ (OPUS 2016/21/B/ST5/01365; POLONIUM Hubert Curien Program, Nr 33550ZD; OPUS 2011/03/B/ST5/02691).