Dzień Otwarty Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Mamy wielką przyjemność zaprosić Studentów do udziału w Dniu Otwartym Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, który odbędzie się 18 czerwca 2021 roku w godzinach od 11.00 do 14.00. Wydarzenie będzie miało charakter online.

Do udziału w Dniu Otwartym IFJ PAN szczególnie zapraszamy obecnych studentów oraz przyszłych doktorantów, którym bliska jest problematyka fizyki i nauk pokrewnych i którzy zainteresowani są pracą naukową w renomowanych międzynarodowych zespołach badawczych. Naszym celem jest przedstawienie aktualnej oferty praktyk studenckich oraz tematów prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), które mogłyby być realizowane we współpracy z  Wydziałem  Fizyki UwB pod kierunkiem pracowników IFJ PAN.

Dokładny program Dnia otwartego, wraz z aktualnymi ofertami praktyk studenckich i tematów prac dyplomowych, dostępny jest pod adresem:

https://www.ifj.edu.pl/edukacja/oferta-dla-studentow/dzien-otwarty/2021

Bylibyśmy bardzo wdzięczni za rozpropagowanie naszej oferty wśród studentów i zachęcenie ich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Nasi goście będą mogli porozmawiać z potencjalnymi opiekunami praktyki lub pracy dyplomowej, uczestniczyć w wirtualnych wizytach w laboratoriach, zapoznać się z zagadnieniami badanymi w naszym Instytucie oraz zaplanować swoją dalszą karierę naukową.