Publiczna obrona doktoratu mgr. Marcina Marculewicza

W piątek 01.10.2021 r. odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr. Marcina Marculewicza. Wydarzenie miało formę hybrydową – przygotowane były miejsca w auli Wydziału Fizyki oraz dostęp przez komunikator  internetowy Zoom. Rozprawa spisana była w języku angielskim i nosiła tytuł „Global parameters of quasars with anomalous electromagnetic spectrum”.

Mgr. M. Marculewicz podczas swojego wystąpienia.

Teza doktorska zawierała w sobie opis dwóch projektów naukowych. Pierwszy z nich badał naturę kwazarów o słabych liniach emisyjnych. Mgr Marculewicz wykonał m.in. pomiary mas supermasywnych czarnych dziur w centrach tych galaktyk. Wykazał, że masy czarnych dziur są niedoszacowywane, natomiast tempa akrecji są przeszacowywane w pomiarach powszechnie używanymi metodami. Obszar formowania szerokich linii emisyjnych ma natomiast geometrię elipsoidalną nie zaś sferycznie symetryczną. Drugi projekt dotyczył kwazra SDSS J110511.14+530806.7 wykazującego silną, globalną absorpcję. Za absorpcję tę odpowiedzialny byłby potężny wiatr dyskowy oraz obecność obłoku międzygalaktycznego, znajdującego się na linii widzenia.

Promotorem pracy był dr hab. Marek Nikołajuk, prof UwB. Rozprawę recenzowali:

  • dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • prof. dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki (Uniwersytet Łódzki),
  • prof. dr hab. Agata Różańska (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN) – obecna osobiście na Wydziale Fizyki.
Promotor pracy dr hab. M. Nikołajuk, prof. UwB przedstawiający sylwetkę kandydata.

Recenzenci pozytywnie przyjęli rozprawę doktorską, w wyniku czego Rada Nauki wnioskowała o nadanie tytułu doktora Panu Marculewiczowi. Gratulujemy!

(c) K.G.