Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

W dniu 04.10.2020 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Uroczystość poprowadziły Władze Dziekańskie – prof. dr hab. Jan Cieśliński (dziekan Wydziału Fizyki), dr Cezary Walczyk (prodziekan ds. ogólnych) oraz dr Krystyna Perzyńska (prodziekan ds. studenckich). Mieliśmy przyjemność gościć Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Izabelę Święcicką (która zaszczyca nas swoją obecnością rokrocznie – dziękujemy!), a także prodziekan ds. naukowych Wydziału Chemii UwB dr hab. Beata Kalska-Szostko. Nie zabrakło pracowników Wydziału Fizyki (w tym praconików Dziekanatu i Biblioteki), no i oczywiście – studentów (także studentów anglojęzycznych  z projektu ERASMUS).

    


(autor zdjęć: K. Gawryluk)

Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. Jan Cieśliński w swoim wystąpieniu omówił strukturę Wydziału, podając składy osobowe i rozwiązywane zagadnienia. Była też mowa o sukcesach Wydziału, publikacach i uzyskiwanych finansowaniach w ramach tzw. grantów naukowych. Honorowy dyplom ukończenia studiów magisterskich z rąk Dziekana Wydziału otrzymał Pan Mateusz Kołodziejczyk. 

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów, którzy pod wodzą Prorektora ds. Studenckich dr. Krystyny Perzyńskiej złożyli uroczyste ślubowanie.

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Spontaniczne łamanie symetrii w materii skondensowanej” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Szymański. Wykład był bardzo czytelny z elementami doświadczenia  – jesteśmy przekonani, że zainspirował naszych studentów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, aby wspólnie z nami rozpocząć nowy rok akademicki, natomiast naszym studentom życzymy wielu sukcesów!