Rozerwanie atomowego karła przez sztuczną czarną dziurę

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2021-10-19 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład , na którym dr hab. Tomasz Karpiuk z Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UwB, wygłosi wykład pt:

„Rozerwanie atomowego karła przez sztuczną czarną dziurę”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

Tomasz Karpiuk
Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UwB

Wykład będzie poświęcony badaniu ewolucji układu podwójnego złożonego z atomowego karła (kropli bozonowo-fermionowej) i sztucznej czarnej dziury. Do opisu używamy równań kwantowej hydrodynamiki, które rozwiązujemy numerycznie. Taki układ może być obecnie zrealizowany doświadczalnie w laboratoriach zajmujących się ultra zimnymi gazami atomowymi. Nasze wyniki ekstrapolujemy na układy astrofizyczne. Zwracamy przy tym uwagę na pojawiające się efekty kwantowe takie jak skwantowane wiry.