Wizualizacja ludzkiego nerwu wzrokowego i pasma wzrokowego poprzez mapowanie tensora dyfuzji i stopnia neuropatii

Seminarium wydziałowe

Dnia 2022.02.01 (wtorek)  o godzinie 13.15, odbędzie się wykład Wydziału Fizyki na którym mgr Łukasz Łabieniec doktorant z Katedry Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt.:

„Wizualizacja ludzkiego nerwu wzrokowego i pasma wzrokowego poprzez mapowanie tensora dyfuzji i stopnia neuropatii”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

 

Wizualizacja ludzkiego nerwu wzrokowego i pasma wzrokowego poprzez mapowanie tensora dyfuzji i stopnia neuropatii
Łukasz Łabieniec

Obrazowanie ludzkiego nerwu wzrokowego i pasma wzrokowego metodą rezonansu magnetycznego ważonego dyfuzyjne jest technicznie trudne ze względu na mały rozmiar tej struktury, nieodłączny silny sygnał generowany przez otaczający tłuszcz i płyn mózgowo-rdzeniowy oraz z powodu artefaktów ruchowych i zniekształceń sygnału wywołanych prądami wirowymi. Ponadto, nie jest znany wpływ obecności kanału kostnego, przez który przechodzi nerw wzrokowy, oraz bliskość naczyń krwionośnych, mięśni i ścięgien. Co więcej, ograniczone możliwości techniczne skanerów i minimalizacja czasu akwizycji skutkują niską jakością obrazów ważonych dyfuzyjnie. Wyzwaniem dla obecnych metod traktograficznych jest zarówno ocena ciągłości, jak i dokładne śledzenie kierunku przebiegu włókien dróg wzrokowych, tak aby odpowiadały znanej anatomii.

Pomimo ograniczeń technicznych i niskiej rozdzielczości obrazu, na seminarium zaprezentowany zostanie sposób wizualizacji nerwu wzrokowego i pasma wzrokowego oraz metoda ilościowego szacowania stopnia zaniku nerwu wzrokowego. Nowa metoda wizualizacji oparta na analizie tensora dyfuzji uwidacznia wyraźne różnice pomiędzy pacjentem zdrowym a pacjentem z postępującą neuropatią nerwu wzrokowego. Tak intensywne różnice nie są widoczne na standardowych obrazach morfologicznych i mapach skalarnych. Co ważne, nowa metoda zapewnia ilościową ocenę stopnia zaniku nerwu wzrokowego w sposób systematyczny