Litografia nanocząstek – wszechstronna metoda wytwarzania nanomateriałów magnetycznych

Seminarium wydziałowe (online)

Dnia 2022.01.25 (wtorek)  o godzinie 14.15, odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM) Wydziału Fizyki na którym dr Michał Krupiński z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wygłosi wykład pt.:

„Litografia nanocząstek – wszechstronna metoda wytwarzania nanomateriałów magnetycznych”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

 

Litografia nanocząstek – wszechstronna metoda wytwarzania nanomateriałów magnetycznych
Michał Krupiński

Na początku prezentacji przedstawię krótkie wprowadzenie do litografii nanocząstek, oferującej możliwość wytwarzania różnorodnych struktur magnetycznych takich jak sieci nanowysp, antykropek oraz modulowanych magnetycznie warstw o periodycznie zmiennej stałej anizotropii i namagnesowaniu nasycenia. Wszechstronność układów możliwych do wytworzenia za jej pomocą pozwala na prowadzenie badań nas wpływem defektów na procesy przemagnesowywania w układach o zmiennej geometrii, a także umożliwia określenie warunków tworzenia się niekolinearnych tekstur magnetycznych i sieci wirów. W głównej części wystąpienia zaprezentuję wybrane przykłady badań magnetycznych, w których zastosowanie litografii nanocząstek okazało się kluczowe dla wspominanych wyżej zagadnień