Ultraszybka dynamika magnetyzacji w periodycznych magneto-plazmonicznych strukturach metal/dielektryk

Seminarium wydziałowe

Dnia 2022.05.17 (wtorek)  o godzinie 14.15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB, odbędzie się wykład Wydziału Fizyki na którym mgr Artsiom Kazlou (realizujący pod kierunkiem prof. dr hab. A. Stupakiewicza projekt OPUS-13) wygłosi wykład pt.:

„Ultraszybka dynamika magnetyzacji w periodycznych magneto-plazmonicznych strukturach metal/dielektryk”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

 

Ultraszybka dynamika magnetyzacji w periodycznych magneto-plazmonicznych strukturach metal/dielektryk
Artsiom Kazlou
Katedra Fizyki Magnetyków (projekt OPUS-13), Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Magneto-plazmonika jest szybko rozwijającą się dziedziną nowoczesnej nanofotoniki, która umożliwia prowadzenie badań w kierunku zrozumienia mechanizmów oddziaływania między światłem a spinem. Na seminarium zostaną przedstawione wyniki badań periodycznych nanostruktur złota wytworzonych na warstwie granatu wykazującego efekt fotomagnetyczny. Do badań została wykorzystana czasowo-rozdzielcza spektroskopia magnetooptyczna. Zbadano wpływ wzbudzenia rezonansu plazmonowo-polarytonowego na zmianę dynamiki magnetyzacji w warstwie granatu. Zaobserwowano znaczący wzrost amplitudy precesji magnetyzacji w warstwie granatu oraz zmiany fazy tej precesji w funkcji długości fali impulsu laserowego wzbudzającego plazmony na obu interfejsach nanostruktury złota. Przeprowadzone modelowanie numeryczne w zakresie wzbudzenia rezonansu plamonowo-polarytonowego bardzo dobrze opisuje wyniki eksperymentów.