Mini sieć teleskopów SST- 1M w obserwatorium w Ondrejovie.

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2022-05-24 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Marek Nikołajuk prof. UwB z Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UwB, wygłosi wykład pt:

„Mini sieć teleskopów SST- 1M w obserwatorium w Ondrejovie.”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

„Mini sieć teleskopów SST-1M w obserwatorium w Ondrejovie”
dr hab. Marek Nikołajuk prof. UwB
Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UwB

Polska, Czechy i Szwajcaria wybudowały wspólnymi siłami dwa teleskopy o średnicy zwierciadła 4m w celu obserwacji promieniowania Czerenkowa, produkowanego przez relatywistyczne cząstki i fotony gamma emitowane przez astronomiczne źródła. Teleskopy SST-1M zostały wybudowane w Krakowie, detektory w Genewie, a oba komponenty niedawno przewiezione i zainstalowane w obserwatorium astronomicznym w Ondrejovie pod Pragą. Podczas seminarium chciałbym przedstawić historię teleskopów promieniowania Czerenkowa na świecie oraz pierwsze obserwacje teleskopami SST-1M.