Zaproszenie na seminarium doktoranckie

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB serdecznie zaprasza w dniach 10, 14 i 15.06.2022 r. na seminarium doktorantów.

Seminarium doktorantów I i III roku

Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dyscyplina: nauki fizyczne

 

10 czerwca 2022 

Wydział Fizyki – sala 2002

 

III rok nauki fizyczne

12.00 – 12.20 mgr Arstiom Kazlou – Ultraszybka dynamika magnetyzacji w periodycznych magneto-plazmonicznych strukturach metal/dielektryk.

12.25 – 12.45 mgr Marta Orzechowska – Struktura i własności bio-termiczne w nanoukładach GaxFe3-xO4 pod kątem zastosowania w hipertermii magnetycznej.

12.50 – 13.10  mgr inż. Tomasz Zalewski – Czasowo-rozdzielcze obrazowanie ultraszybkiej dynamiki zapisu fotomagnetycznego.

 

I rok nauki fizyczne

13.15 – 13.35  mgr Paweł Butkiewicz – Charakterystyka monokryształu GaFeO3 syntezowanego metodą topienia strefowego.

13.40 – 14.00 mgr Wojciech Stanisław Dobrogowski – Syntetyczne warstwowe struktury magnetyczne z regulowanym interfejsowym oddziaływaniem Działoszyńskiego-Moriyi, prostopadłą anizotropią magnetyczną i międzywarstwowym  sprzężeniem.

14.05 – 14.25 mgr Maciej Lewkowicz – Krople bozonowo – fermionowe.

 

Seminarium doktorantów I, II i III roku

Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dyscyplina: nauki chemiczne

10 czerwca 2022

online

15:00 – 15:20 mgr Izabela Kurowska (III rok) – Fotopolimeryzacja PET-RAFT jako narzędzie do otrzymywania poli(N-winyloamidów).

Link do seminarium: https://tiny.pl/9bxkd

 

Wydział Chemii – sala 2001

15.30 – 15.50  mgr Dawid Szymczuk (II rok) – Nośniki leków zawierające kwas litocholowy.

15.55 – 16.15 mgr Marcin Zając (II rok)Wpływ submikronowych cząstek polistyrenowych na parametry elektryczne wybranych błon komórkowych.

 

14 czerwca 2022

Wydział Chemii – sala 2044

10.00 – 10.20 mgr Łukasz Ołdak (III rok) – Konstrukcja oraz badania aplikacyjności biosensora SPRi czułego na VEGF-R2.

10.25 – 10.45 mgr Dariusz Kiejza (II rok) – Badanie użyteczności procesów sorpcji oraz zaawansowanego utleniania w usuwaniu barwników tekstylnych.

10.50 – 11.10 mgr Weronika Polińska (II rok)Mechanizmy, kinetyka i wydajność usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych za pomocą roślin pływających.

11.15 – 11.35 mgr Anna Baryłka (I rok)Badanie specjacji chemicznej wybranych metabolitów tryptofanu.

 

Seminarium doktorantów I i II roku

Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dyscyplina: nauki biologiczne

 

15 czerwca 2022

Wydział Biologii – sala 2058

 

II rok

9.00 – 9.20 mgr Sandra Chmielewska – Modelowanie lekooporności drożdżaków na wybrane polieny.

9.25 – 9.45 mgr Karolina Iwińska – Popielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach kosztów rozrodu.

 

I rok

9.50 – 10.10 mgr Wioleta Lewandowska – Antybiotykooporność bakterii glebowych Białowieskiego Parku Narodowego.

10.15 – 10.35 mgr Joao Matos da Costa – Skuteczność różnych rodzajów światła w przywabianiu wybranych grup motyli nocnych w aspekcie badań ekologicznych.

10.40 – 11.00  mgr Sabina Renata Smolska – Widłonogi wód podziemnych.

11.05 – 11.25 mgr Adam Michał Zbyryt – Bocian biały jako wskaźnik różnorodności gatunkowej i kulturowej.