Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2022

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę serdecznie zaprosić Doktorantów oraz Studentów Państwa Uczelni do wzięcia udziału w VIII edycji ogólnopolskiej konferencji SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 2022. Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 22 WRZEŚNIA (wtorek – czwartek) STACJONARNIE NA WYDZIALE FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Organizatorem Sympozjum jest Wydział Fizyki UW.

Konferencja ma na celu umożliwienie studentom oraz doktorantom z całej Polski zaprezentowania swoich wyników badań w zakresie nauk fizycznych oraz pokrewnych. Dodatkowo umożliwia ona zapoznanie się z projektami naukowymi realizowanymi na innych uczelniach oraz nawiązanie nowych kontaktów z uczestnikami z całej Polski.

W tym roku Sympozjum wraca do formy stacjonarnej. Liczymy, że pozwoli to podtrzymać integrację polskiego środowiska studentów nauk ścisłych, a dyskusje będą równie ożywione jak podczas poprzednich edycji Sympozjum. Ponadto harmonogram Sympozjum przewiduje wykłady zaproszonych prelegentów oraz ciekawe warsztaty z zakresu umiejętności miękkich i nie tylko.

Rejestracja uczestników czynnych potrwa do 31 lipca br. za pośrednictwem formularza https://forms.gle/anRtKdyaGo4C9VMX7 [1].
Uczestnicy bierni mogą zarejestrować się do 31 sierpnia br. za pomocą formularza https://forms.gle/NSHj3NopQ3Er2gcS7 [2]

Rejestracja dla uczestników anglojęzycznych jest dostępna pod następującymi linkami:

uczestnicy czynni:
https://forms.gle/HLF7EGLAJTPYd6Gy8 [3] (do 31 lipca),

uczestnicy bierni:

https://forms.gle/BMtgCz8esjjsjeCn7 [4] (do 31 sierpnia).
Oficjalny język konferencji to polski, ale istnieje możliwość prezentowania w języku angielskim.

Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej:
smn.fuw.edu.pl [5] i facebookowej: https://www.facebook.com/SMNFUW/ [6].
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z wyrazami szacunku
Olga Kochanowska, Komitet Organizacyjny Sympozjum Młodych Naukowców
2022

-- 
Zapraszamy do odwiedzenia:
	* naszej strony internetowej: smn.fuw.edu.pl  [5]
	* strony na facebooku: SMN [6]
	* strony głównych organizatorów Sympozjum: Koło Naukowe "Nanorurki [7]"
Links:
------
[1] https://forms.gle/anRtKdyaGo4C9VMX7
[2] https://forms.gle/NSHj3NopQ3Er2gcS7
[3] https://forms.gle/HLF7EGLAJTPYd6Gy8
[4] https://forms.gle/BMtgCz8esjjsjeCn7
[5] http://smn.fuw.edu.pl/
[6] https://www.facebook.com/SMNFUW/
[7] https://www.facebook.com/kn.nanorurki