Nagroda im. Prof. Kazimierza Bartla

Dr hab. Katarzyna Rećko, prof. UwB z Wydziału Fizyki została uhonorowana tegoroczną prestiżową Nagrodą im. Prof. Kazimierza Bartla za wybitne osiągnięcia w nauce w dziedzinie fizyki.

Wręczenie nagrody odbyło się 18 listopada 2022 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach Święta Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego. Nagrodę wręczyli prezes Fundacji im. prof. Kazimierza Bartla Jerzy Poźniak oraz prorektor AGH ds. Kształcenia – prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny.

W tym roku Kapituła Nagrody, pragnąc przypomnieć o pełnym spektrum wartości akademickich oraz pełnej misji uniwersytetu, przyznała ją Pani dr hab. Katarzynie Rećko, prof. UwB z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, za: zgodne z wartościami, których symbolem jest Patron Nagrody, przypominanie swoim profilem aktywności akademickiej, że zadaniem uniwersytetu jest nie tylko uprawiać naukę, ale w równym stopniu upowszechniać najlepszą wiedzę oraz uczyć i wychowywać mądrych ludzi.

Badania dr hab. Katarzyny Rećko, prof. UwB dotyczą wielofunkcyjności nanoukładów przy użyciu metod spektroskopowych i dyfrakcyjnych promieniowania X i neutronów. Badane materiały należą do grupy SPIONs (z ang. SuperParamagnetic Iron Oxide Nanoparticles), czyli są to superparamagnetyczne nanocząstki tlenków żelaza. Własności tych nanocząstek potwierdzone niezależnie przy wykorzystaniu wielu technik fizycznych wspartych o badania chemiczne i biologiczne (cytotoksyczne) predestynują je do klasy nanomateriałów o aplikacjach biomedycznych ukierunkowanych na FMH (z ang. Fluid Magnetic Hyperthermia) cieczową hipertermię magnetyczną. Oprócz osiągnięć naukowych należy również podkreślić, że Pani Profesor jest szczególnie ceniona za aktywność w popularyzowaniu wiedzy naukowej wśród młodzieży.

Nagroda im. prof. Kazimierza Bartla przyznawana jest od 2016 roku za wybitne w skali międzynarodowej osiągnięcia w nauce. Ma na celu promowanie piękna nauk ścisłych. Laureatami zostają na zmianę matematycy, fizycy i chemicy, a więc przedstawiciele nauk będących w polu zainteresowania patrona nagrody.

Przyznawana jest ona przez Fundację im. prof. Kazimierza Bartla, która powstała w roku 2008 z inicjatywy córki profesora Cecylii Bartel. Za najważniejszy cel Fundacja stawia sobie edukacyjne wsparcie polskich dzieci, młodzieży i studentów. Realizuje go poprzez fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych, wyposażanie szkół w przedmioty niezbędne w nauce, jak również pogłębianie rozwoju intelektualno-artystycznego. Fundacja propaguje wiedzę historyczną, przybliżając postaci wielkich Polaków, pielęgnuje także pamięć o prof. Kazimierzu Bartlu – wybitnym polskim matematyku i rektorze Politechniki Lwowskiej, a także pośle na Sejm, pierwszym premierze Polski po przewrocie majowym oraz wicepremierze i ministrze wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego. Profesor był również podpułkownikiem saperów Wojska Polskiego. Po zajęciu Lwowa przez Niemców został aresztowany przez Gestapo, a po trzech tygodniach rozstrzelany na rozkaz Heinricha Himmlera.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia na profilu Facebook lub Instagramie Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Tekst i zdjęcie: W. Olszewski