Eksperymenty ze splatanymi fotonami, ukazujące złamanie nierówności Bella i torujące drogę ku nauce o kwantowej informacji

Konwersatorium wydziałowe (online)

Dnia 2022-12-20 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (konwersatorium odbędzie się „online”), na którym prof. dr hab. Marek Żukowski, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT)
Uniwersytet Gdański ,
wygłosi wykład pt:

„Eksperymenty ze splatanymi fotonami, ukazujące złamanie nierówności Bella i torujące drogę ku nauce o kwantowej informacji”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

„Eksperymenty ze splatanymi fotonami, ukazujące złamanie nierówności Bella i torujące drogę ku nauce o kwantowej informacji”
Prof. dr hab. Marek Żukowski
Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT)
Uniwersytet Gdański

Droga ku Nagrodzie Nobla 2022. Podsumowanie paradoksu EPR. Komentarz Bella. Lepsze nierówności Clausera, propozycja eksperymentu i jego wykonanie. Mistrzowskie wersje Aspecta eksperymentu Clausera. Nastrój czasów. Wzrastające zainteresowanie fotonowymi korelacjami Bella. Luki w eksperymentach. Parametryczna konwersja częstotliwości – koń roboczy optycznych testów Bella. Korelacje G-H-Zeilinger. Wymiana splątania jako metoda uzyskiwania wielofotonowej interferencji. Narodziny kwantowej informacji. Innsbrucka teleportacja i następne eksperymenty.
Post Scriptum: Eksperymenty bellowskie bez luk 2015-2017.