Zmarł dr Czesław Bielaczyc

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dr Czesław Bielaczyca , byłego pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.

pogrążeni w smutku pracownicy Wydziału