Rozrywanie i promieniowanie białego karła spadającego na czarną dziurę

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2023-01-17 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład, na którym  dr hab. Tomasz Karpiuk, prof. UwB, Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych, Wydział Fizyki UwB, wygłosi wykład pt:

„Rozrywanie i promieniowanie białego karła spadającego na czarną dziurę „

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

„Rozrywanie i promieniowanie białego karła spadającego na czarną dziurę ”
„Disruption and radiation of a white dwarf star falling on a black hole „

dr hab. Tomasz Karpiuk, prof. UwB
Pracownia Fizyki Układów Mezoskopowych, Wydział Fizyki UwB

W prezentacji zostanie pokazana ewolucja układu podwójnego składającego się z białego karła i czarnej dziury. Na podstawie tej ewolucji wyliczono promieniowanie elektromagnetyczne generowane podczas pływowego odzierania karła z materii. Biały karzeł jest modelowany za pomocą bozonowo-fermionowej kropli w zerowej temperaturze. Do ewolucji użyto równań hydrodynamiki kwantowej. Biały karzeł przechodząc przez periastron traci część swojej masy. Przyspieszająca naładowana materia jest źródłem bardzo silnego promieniowania elektromagnetycznego widocznego jako błyski przy każdym przejściu białego karła przez periastron. To przypomina bardzo jasne błyski niedawno odkryte metodami obserwacyjnymi. Dysk akrecyjny, który formuje się wokół czarnej dziury z oderwanej materii również daje wkład do promieniowania.

We study the evolution of a binary system consisted of a black hole and a white dwarf star. Electromagnetic and gravitational radiation generated during a process of the tidal stripping of a white dwarf star circulating a black hole is also investigated. We model a white dwarf star by a Bose-Fermi droplet at zero temperature and use the quantum hydrodynamic equations to simulate evolution of a black hole-white dwarf binary system. While going through the periastron, the white dwarf looses a small fraction of its mass. The mass falling onto a black hole is a source of powerful electromagnetic radiation. Bursts of ultraluminous radiation are flared at each periastron passage by a white dwarf. This resembles the recurrent flaring of X-ray sources discovered recently. The accretion disc, which is formed due to stripping of a white dwarf, also contributes to the energy emitted electromagnetically and gravitationally by a binary system.