Kategoria naukowa A

Minister Edukacji i Nauki, Decyzją Nr 470/606/2022-1 przyznał Uniwersytetowi w Białymstoku kategorię naukową A w dyscyplinie nauki fizyczne.

Oznacza to, że Wydział Fizyki UwB posiada kategorię A nieprzerwanie od roku 2010. Świadczy to o bardzo wysokim pozimie badań naukowych prowadzonych przez pracowników i wysokiej pozycji Wydziału Fizyki na tle innych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kategorię A (lub A+) mają obecnie tylko trzy dyscypliny: Prawo, Historia i Fizyka.