Studia niestacjonarne

Istnieje możliwość uruchomienia studiów niestacjonarnych z fizyki w następujących specjalnościach:

  • studia I stopnia:
   • fizyka medyczna (7-semestralne),
   • fizyka ogólna (6-semestralne);
  • studia II stopnia (4-semestralne):
   • fizyka medyczna,
   • fizyka doświadczalna,
   • fizyka teoretyczna.

Warunkiem uruchomienia cyklu kształcenia jest zarejestrowanie się na I rok co najmniej 20 osób.

Opłata za rok studiów waha się od 4000 zł do 5000 zł w zależności od specjalności.