Wydział Fizyki ponownie otrzymał naukową kategorię A

Wydział Fizyki ponownie otrzymał naukową kategorię A

kategoriAMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie przyznało naszemu Wydziałowi bardzo wysoką kategorię A w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. Jednostkom naukowym kategorię przyznaje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który ocenia osiągnięcia naukowe i twórcze jednostek, ich potencjał naukowy oraz efekty działalności naukowej.

Strona ministerstwa.