Mgr Andrzej Branicki z Wydziału Fizyki tegorocznym laureatem Medalu im. Włodzimierza Zonna

Mgr Andrzej Branicki z Wydziału Fizyki tegorocznym laureatem Medalu im. Włodzimierza Zonna

a_branikiPolskie Towarzystwo Astronomiczne uhonorowało mgra Andrzeja Branickiego z Wydziału Fizyki nagrodą i medalem im. Włodzimierza Zonna „Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie”. W ten sposób podkreślono wybitne zasługi mgra Branickiego, autora m.in. dwóch książek o astronomii, w popularyzację jednej z najstarszych nauk przyrodniczych. Medal przyznawany jest zwykle jednej osobie w Polsce co dwa lata podczas zjazdów PTA.
Tegoroczna uroczystość wręczenia medalu miała miejsce 7 września w Poznaniu podczas otwarcia XXXVII Zjazdu PTA.