Uprawnienie habilitacyjne przyznane!

Uprawnienie habilitacyjne przyznane!

Wydział Fizyki z dniem 26 października 2015 r. otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych. Jesteśmy już uprawnieni do przeprowadzenia postępowań habilitacyjnych oraz występowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Możemy samodzielnie otwierać nowe kierunki studiów I i II stopnia z fizyki. Wkrótce wystąpimy o otwarcie studiów III stopnia – studiów doktoranckich z fizyki.