Wydział Fizyki UwB uruchamia studia doktoranckie

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku otworzył studia trzeciego stopnia. Ich absolwenci uzyskają stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie dyscypliny fizyka. Są to jedyne studia doktoranckie z fizyki nie tylko w Białymstoku, ale również  w całym regionie Polski północno-wschodniej.

Doktoranci mogą liczyć nie tylko na komfortowe warunki studiowania w nowym uniwersyteckim kampusie i dostęp do najnowocześniejszej aparatury badawczej. Atutem wydziału jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna – pracownicy Wydziału Fizyki mają na koncie wiele grantów naukowych i wysoko punktowanych publikacji. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauki jest też najwyższa kategoria w ocenie parametrycznej jednostek naukowych – A.

Władze wydziału liczą, że studiami doktoranckimi będą zainteresowani nie tylko studenci z Polski. Wydział otrzymuje zapytania o możliwość odbywania tych studiów w Białymstoku także z zagranicznych jednostek naukowo-badawczych, z którymi współpracuje.

Wydział Fizyki jest szóstym wydziałem UwB, który otworzył studia doktoranckie. Do tej pory uczelnia oferowała studia trzeciego stopnia w zakresie biologii, chemii (Wydział Biologiczno-Chemiczny), ekonomii (Wydział Ekonomii i Zarządzania), językoznawstwa i literaturoznawstwa (Wydział Filologiczny), historii i socjologii (Wydział Historyczno-Socjologiczny), a także nauk prawnych (Wydział Prawa).

Prowadzenie studiów doktoranckich to dla jednostek naukowych potwierdzenie ich prestiżu i wysokiego poziomu naukowego. Studia trzeciego stopnia mogą bowiem uruchomić tylko te wydziały, które posiadają uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku uzyskał uprawnienia habilitacyjne jesienią 2015 r.

Wydział Fizyki UwB utworzony został w 2007 roku. Obecnie składa się z pięciu zakładów naukowych, trzech pracowni studenckich oraz pracowni usługowych: mechanicznej i elektronicznej. Na Wydziale działa także Regionalne Laboratorium do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych LABFIZ.

Tematyka badawcza zatrudnionych tu naukowców dotyczy m.in. fizyki ciała stałego, teorii cieczy kwantowych, kwantowej teorii pola, astrofizyki wysokich energii, ogólnej teorii względności i metod matematycznych fizyki. O randze prac badawczych prowadzonych na Wydziale świadczą liczne publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, zaproszenia do wygłaszania wykładów na prestiżowych międzynarodowych konferencjach i szkołach fizyki oraz stale rozwijająca się współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.