Prof. Piotr Jaranowski nagrodzony

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski został uhonorowany nagrodą indywidualną I stopnia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za udział w pierwszej bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych.

Również w związku z udziałem w pierwszej bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych, decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 15 marca br. Polski Zespół Badawczy POLGRAW, w pracach którego uczestniczy prof. Jaranowski, został odznaczony prestiżowym Medalem PAN im. Mikołaja Kopernika.