Jan L. Cieśliński – kandydat na Rektora UwB

Materiały wyborcze kandydata na stanowisko Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Jana L. Cieślińskiego