Doktoraty

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizyki UwB

 

Uzyskane na Wydziale Fizyki stopnie doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki

 

(Tytuł rozprawy – jeśli aktywny – prowadzi do jej streszczenia.)

Osoba Data uzyskania stopnia doktora Tytuł rozprawy Promotor
dr Anna Go 17.11.2008 Rozkład domieszek i momentów magnetycznych w stopach Fe3-x Tx (Si,Al), gdzie T- metal przejściowy prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński
dr Jan Żochowski 17.11.2008 Zależna od masy transformata Fouriera w teorii pola na froncie świetlnym dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB
dr Cezary Jan Walczyk 22.06.2009 Klasyczne i kwantowe układy relatywistyczne z wysokim spinem dr hab. Zbigniew Hasiewicz
dr Krzysztof Gawryluk 19.04.2011 Efekt Einsteina – de Haasa w kondensacie Bosego-Einsteina atomów alkalicznych dr hab. Mirosław Brewczyk, prof. UwB
dr Marek Brancewicz 14.11.2011 Spektroskopia komptonowska wybranych metali o strukturze heksagonalnej dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB
dr Piotr Andrzej Zaleski 10.12.2012 Badanie własności magnetycznych stopu Cr3Si z domieszkami z grupy 3d dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB
dr Andrzej Pisarski 15.04.2013 Konstrukcja efektywnych sieci filtrów w detekcji prawie harmonicznych fal grawitacyjnych emitowanych przez rotujące gwiazdy neutronowe dr hab. Piotr Jaranowski, prof. UwB
dr Wojciech Olszewski 4.06.2013 Lokalna struktura jonu żelaza w wybranych elektrolitach oraz perspektywy ich zastosowań dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB
dr Jan Kisielewski 8.07.2013 Controlling the magnetic anisotropy in ultrathin metallic films prof. dr hab. Andrzej Maziewski
(kopromotor: prof. Theo Rasing)
dr Piotr Mazalski 8.07.2013 Wpływ naświetlania jonami Ga na właściwości magnetyczne warstwy Pt/Co/Pt dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB (promotor pomocniczy: dr Ryszard Gieniusz)
dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska 3.07.2014 Symetria cechowania i transformacja Lorentza dla 2-punktowych funkcji Wightmana w elektrodynamice kwantowej dla 2-potencjałowego modelu Zwanzigera dr hab. Jerzy Przeszowski, prof. UwB
dr Vladimir Bessonov 8.12.2014 Magnetization dynamics in patterned thin films dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
(promotor pomocniczy: dr Ryszard Gieniusz)
dr Mikhail Pashkevich 26.01.2015 Ultrafast light-induced magnetization dynamics in Co/garnet heterostructures dr hab. Andrei Stupakevich, prof. UwB
dr Nadeem Tahir 11.01.2016 Statics and dynamics of magnetization in: patterned permaloy and ion irradiated Co and FeAl nanostructures dr hab. Ryszard Gieniusz
dr Sergii Parchenko 25.01.2016 Laser-induced spin dynamics in multisublattice ferrimagnetic dielectrics dr hab. Andrei Stupakevich, prof. UwB
dr Krzysztof Szerenos 29.05.2017 Ultraszybki nietermiczny zapis fotomagnetyczny w dielektrykach dr hab. Andrei Stupakevich, prof. UwB